دسته: پایه پنجم
لوگوی مدرسه سراج

اخبار پایه

در این مراسم پسرها با تکیه بر کوهی به نام پدر با یکدیگر رقابت کردند تا به نهار خوشمزه دست یابند!

۲۰,بهمن 561

يكي از دغدغه های تربیتی مجتمع این می باشد که مرد کاراشو خودش انجام میده…!

۱۹,بهمن 713
لوگوی مدرسه سراج

بلاگ دانش آموزان