دسته: پایه پنجم
لوگوی مدرسه سراج

اخبار پایه

بچه‌های پنجم اولین نشریه‌شونو زدن.
خیــــلی خــــوبه
سرعت عمل خیلی خوبه.
البته کیفیت کارشونم خوبه.

در این مراسم پسرها با تکیه بر کوهی به نام پدر با یکدیگر رقابت کردند تا به نهار خوشمزه دست یابند!

۲۰,بهمن 694

يكي از دغدغه های تربیتی مجتمع این می باشد که مرد کاراشو خودش انجام میده…!

۱۹,بهمن 864
لوگوی مدرسه سراج

بلاگ دانش آموزان