دسته: پایه چهارم
لوگوی مدرسه سراج

اخبار پایه

کودکان از گِل بازی لذت فراوانی می برند و با قوه ابتکار و خلاقیت خویش اشیا نو می سازند و می توانند به تخیلات خود جان دهند.

۱۱,مرداد 165

در این مراسم پسرها با تکیه بر کوهی به نام پدر با یکدیگر رقابت کردند تا به نهار خوشمزه دست یابند!

۲۰,بهمن 561

نقاشی از منظره‌ی ساختگی

۱۷,بهمن 478
لوگوی مدرسه سراج

بلاگ دانش آموزان