دسته: پایه چهارم
لوگوی مدرسه سراج

اخبار پایه

در این مراسم پسرها با تکیه بر کوهی به نام پدر با یکدیگر رقابت کردند تا به نهار خوشمزه دست یابند!

۲۰,بهمن 309

نقاشی از منظره‌ی ساختگی

۱۷,بهمن 197
لوگوی مدرسه سراج

بلاگ دانش آموزان