راه های ارتباطی

 لیست شماره های داخلی مجتمع آموزشی سراج

 

تلفن گویا مجتمع آموزشی سراج: ۴۷۳۴۱۱۰۰-۰۲۱

نشانی : بزرگراه همت غرب، خروجی دوم بعد از آزادگان، شهرک نمونه، خیابان هاشم زاده شمالی، خیابان پالیز، خیابان خواجوی کرمانی، مجتمع فرهنگی آموزشی غیردولتی سراج

پیامک : ۳۰۰۰۶۷۸۵

اینستاگرام: serajedu@