اطلاعات شما با موفقیت ارسال شد!
نوع همکاری

کارآموز
علاقمندان به همکاری در قالب کارآموزی به مدت یک‌سال تحصیلی به عنوان کمک مربی در مجتمع سراج حضور داشته و در کارگاه های الگوی آموزشی سراج شرکت خواهند کرد.کارآموزان به پایان رساندن موفقیت آمیز این دوره گواهی کمک مربی‌گری الگوی سراج را دریافت خواهند کرد. کارآموزان باید حداقل سه روز کاری در هفته در مجتمع آموزشی سراج حضور داشته باشند.
حرفه ای
افرادی که متقاضی همکاری حرفه ای با مجتمع سراج هستند پس از طی مراحل ارزیابی و شرکت در کارگاه‌های الگوی سراج برای همکاری با مجتمع دعوت می گردند. همکاری حرفه ای به عنوان مربی به صورت تمام وقت(شش روز در هفته)می‌باشد. همکاری حرفه ای در سایر قالب‌ها مانند کادر، پژوهشی، مشاوه و ... با توجه به شرایط متقاضی و زمان های اعلام شده از سوی وی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مشخصات فردی

مشخصات تحصیلی

مشخصات شغلی


بله
خیر

نوع فعالیت یا تدریس/مقطع/دانش آموزان/نام مرکز/ محدوده آدرس/ تاریخ فعالیت از ... تا ... / توضیحات

(به تفکیک "قبل از شروع سال تحصیلی" و "در طول سال تحصیلی")