شهریور 23, 1399 بازدید : 2653 شناسه خبر : 11116
فلسفه سراج

الگوی مدرسه داری اسلامی – ایرانی

مدرسه یکی از بخش‌های اساسی نظام اسلامی است که باید در راستای حکومت اسلامی و شکل‌دهی تمدن اسلامی حرکت کند و تا زمانی که مدرسه از درون یک تمدن غیر اسلامی متولد شده باشد، نمی‌تواند در این هدف متعالی انقلاب اسلامی گامی بردارد، هر چند که مدارس فعلی در راستای تحقق اهداف دنیوی هم کارآمد نیست. نظام نوين تربيت در جمهوری اسلامی ایران، متكی بر نظام فكری و ارزشی اسلام و سازگار با خصوصيات فرهنگی، اجتماعی و بومی كشور استوار نبوده است. طبیعتا از چنین فضایی در تربیت رسمی نمی‌توان انتظار داشت که بستر شکل‌گیری تمدن اسلامی شود و باید بتوان بر اساس فلسفه تربیت اسلامی، الگویی طراحی کرد که مسیر رسیدن به تمدن توحیدی را هموار سازد. هر چند که جریانات انقلابی و موسسات تعلیم و تربیتی به دنبال طراحی چنین الگویی هستند ولی متاسفانه نظام آموزش فعلی از این ایده‌های نوین مدرسه داری حمایت نمی‌کند و این مراکز تربیتی بستری برای اجرای الگوی خود در مدارس دولتی پیدا نمی‌کنند. بدون تردید اگر چنین الگوهایی در مقام عمل آزمایش و سنجش نشوند، به هیچ عنوان قابل تعمیم و توسعه در فضای تربیت عمومی نخواهند بود. در همین راستا مجتمع فرهنگی آموزشی فرهیختگان سراج جهت تحقق ایده‌های مدرسه‌داری در میدان عمل مدرسه سراج را تاسیس کرد. دغدغه اصلی مدرسه سراج طراحی الگوی بومی خود منتشر شونده مدرسه‌داری است که بتواند مبادی تحول در نظام تربیت رسمی را فراهم کند. در واقع، مدارس دولتی فعلی ظرفیت پذیرش الگوهای تحولی در نظام آموزش و پرورش را ندارند. بر خلاف برخی از مدارس غیر دولتی، مدرسه سراج به هیچ عنوان نگاه درآمد زایی و خاص پروری به این ساختار نداشته است بلکه تمام تلاش متولیان مجموعه بر این است که بتوانند با استفاده از ظرفیت مدارس غیر دولتی، به سمت طراحی الگوی مدرسه‌داری اسلامی-ایرانی حرکت کنند.

 

روابط عمومی مجتمع آموزشی سراج

اشتراک گذاری
کلمه های کلیدی
ثبت دیدگاه