آوریل 25, 2021 بازدید : 1979 شناسه خبر : 11505
پیش ثبت‌نام مجتمع آموزشی فرهیختگان سراج

1. مراجعه به تارنمای مجتمع به آدرس WWW.SERAJEDU.IR
2.تکمیل فرم پیش ثبت نام
3.تعیین زمان مصاحبه
4.حضور پدر،مادر و دانش آموز در جلسه مصاحبه در زمان مقرر
5.اعلام نتیجه
6.تکمیل فرم ثبت نام در تارنمای مجتمع قسمت پیگیری ثبت نام
7.حضور در روابط عمومی مجتمع جهت تکمیل ثبت نام

اشتراک گذاری
ثبت دیدگاه