مهر 10, 1396 بازدید : 4372 شناسه خبر : 2073
کاردستی خانواده

کاردستی خانواده در راستای آموزش نگاره ۱  و با هدف آشنایی با مفهوم خانواده، آشنایی با اعضای خانواده و شرح وظایف هر یک از اعضای خانواده انجام شد.

کاردستی خانواده در راستای آموزش نگاره ۱  و با هدف آشنایی با مفهوم خانواده، آشنایی با اعضای خانواده و شرح وظایف هر یک از اعضای خانواده انجام شد.

اشتراک گذاری
کلمه های کلیدی
ثبت دیدگاه