بهمن 17, 1395 بازدید : 2815 شناسه خبر : 244
مرکز آموزش مربی

برگزاری دوره‌های آموزش مربی و همکاری با مجتمع آموزشی سراج

مجتمع آموزشی سراج اقدام به برگزاری دوره های آموزش مربی، با رویکرد روش های نوین آموزشی، می نماید. مربیان و معلمان علاقه مند رزومه(چکیده) خود را به ایمیلmohammad.azin@gmail.com بفرستند. مربیان محترم مورد گزینش قرار گرفته و در صورت موفقیت در دوره های آموزشی شرکت می نمایند. همچنین مربیان توان مندی که علاقه مند به همکاری با مجموعه می باشند، به صورت هم زمان در بخش های پژوهشی و آموزشی مشغول به کار خواهند شد.

اشتراک گذاری
ثبت دیدگاه