آبان 23, 1396 بازدید : 3663 شناسه خبر : 2724
ساخت مدار الکتریکی

دانش آموزان در این زنگ مدار های موازی و متوالی را در گروه های خود ساختند

زنگ علوم
ساخت مدار الکتریکی
مدارموازی و متوالی
دانش آموزان در این زنگ مدار های موازی و متوالی را در گروه های خود ساختند و با انواع لوازم رسانای الکتریکی و نارسانا ها آشنا شدند.

اشتراک گذاری
کلمه های کلیدی
ثبت دیدگاه