نوامبر 18, 2017 بازدید : 2849 شناسه خبر : 2763
هموطن دوستت دارم

همدردی کمک های نقدی و غیر نقدی دانش آموزان دبستان سراج برای مردم عزیز کرمانشاه: دیروز در مدرسه سراج غوغایی بود؛غوغایی از جنس همدردی و محبت. و اینجا بود که دلهای بچه های کوچک مدرسه سراج با دلهای هموطن های عزیز کرمانشاهی گره خورد بود.  

همدردی
کمک های نقدی و غیر نقدی دانش آموزان دبستان سراج برای مردم عزیز کرمانشاه:
دیروز در مدرسه سراج غوغایی بود؛غوغایی از جنس همدردی و محبت.
و اینجا بود که دلهای بچه های کوچک مدرسه سراج با دلهای هموطن های عزیز کرمانشاهی گره خورد بود.

 

اشتراک گذاری
کلمه های کلیدی
ثبت دیدگاه