آذر 13, 1396 بازدید : 10897 شناسه خبر : 2933
ت مثل توپ

برای ایجاد انگیزه نشانه “ت”، از قبل به تعداد دانش آموزان توپ تهیه شد و بعد از آموزش نشانه “ت” به دانش آموزان اهدا شد.

برای ایجاد انگیزه نشانه “ت”، از قبل به تعداد دانش آموزان توپ تهیه شد و بعد از آموزش نشانه “ت” به دانش آموزان اهدا شد.

اشتراک گذاری
کلمه های کلیدی
ثبت دیدگاه