دسامبر 4, 2017 بازدید : 13949 شناسه خبر : 2933
ت مثل توپ

برای ایجاد انگیزه نشانه “ت”، از قبل به تعداد دانش آموزان توپ تهیه شد و بعد از آموزش نشانه “ت” به دانش آموزان اهدا شد.

برای ایجاد انگیزه نشانه “ت”، از قبل به تعداد دانش آموزان توپ تهیه شد و بعد از آموزش نشانه “ت” به دانش آموزان اهدا شد.

اشتراک گذاری
کلمه های کلیدی
ثبت دیدگاه