آذر 13, 1396 بازدید : 2705 شناسه خبر : 2974
آموزش مبحث تفریق

مبحث تفریق با استفاده از تقسیم کیک به پنج قسمت و کم شدن از تکه های آن و طرح مسئله توسط بچه ها به دانش آموزان آموزش داده شد.

مبحث تفریق با استفاده از تقسیم کیک به پنج قسمت و کم شدن از تکه های آن و طرح مسئله توسط بچه ها به دانش آموزان آموزش داده شد.

اشتراک گذاری
کلمه های کلیدی
ثبت دیدگاه