آذر 25, 1396 بازدید : 3977 شناسه خبر : 3093
طاقچه کلاسی

دانش آموزان چهارم پس از بررسی و احساس نیاز برای کلاسشان، تصمیم گرفتند که طاقچه بسازند. در این فعالیت دانش آموزان با گروه بندی هایی که شده بودند طاقچه هایی را دورتادور کلاسشان ساختند… لازم به ذکر است که در این با مباحث اندازه گیری، جهت و زاویه آشنا شدند.

دانش آموزان چهارم پس از بررسی و احساس نیاز برای کلاسشان، تصمیم گرفتند که طاقچه بسازند.
در این فعالیت دانش آموزان با گروه بندی هایی که شده بودند طاقچه هایی را دورتادور کلاسشان ساختند…
لازم به ذکر است که در این با مباحث اندازه گیری، جهت و زاویه آشنا شدند.

اشتراک گذاری
کلمه های کلیدی
ثبت دیدگاه