دی 9, 1396 بازدید : 3533 شناسه خبر : 3477
اردوی درون مدرسه ای دی ماه

با توجه به اینکه بازی یکی از فرایندهای رشد کودکان ماست، نیاز است که بعضی از وقت ها خارج از برنامه های درسی وقتی را کنار بگذاریم و با بچه هایمان صرفاً بازی کنیم و محیط خوب و جذابی را برایشان بوجود بیاوریم…

با توجه به اینکه بازی یکی از فرایندهای رشد کودکان ماست، نیاز است که بعضی از وقت ها خارج از برنامه های درسی وقتی را کنار بگذاریم و با بچه هایمان صرفاً بازی کنیم و محیط خوب و جذابی را برایشان بوجود بیاوریم…

لذا در پایه چهارم تصمیم گرفته شده است که با در نظر گرفتن ساعاتی، به این شعارمان جامه عمل بپوشانیم. در این برنامه دانش آموزان ماهی یک بار از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۶ در مدرسه می مانند و باهم دیگربازی میکنند.
در این برنامه بچه هادو بازی هفت سنگ و استوپ هوایی را بازی کردند.
معرفی بازی استُپ هوایی:

نام دیگر این بازی احتمالاً استپ آزاد است. در این بازی که به وسیله تعدادی بازیکن به همراه یک توپ انجام می‌شود (تعداد نفرات نامحدود)، توپ توسط فرد شروع کننده بازی به هوا پرتاب می‌شود، همزمان با پرتاب توپ به هوا نام شخصی از بازیکنان حاضر توسط پرتاب کننده با صدای رسا گفته می‌شود. فردی که نام او برده شده سعی می‌کند که توپ را بدون اصابت آن به زمین بگیرد. در این حین دیگر بازیکنان شروع به دویدن و دور شدن از آن منطقه می‌نمایند.

اشتراک گذاری
ثبت دیدگاه