دی 9, 1396 بازدید : 3634 شناسه خبر : 3546
ساخت آهن ربای الکتریکی

دانش آموزان در این فعالیت با انواع آهن ربا و ویژگی های آن آشنا شدند و سپس با استفاده از باتری آهن ربا ساختند و یک فعالیت بسیار زیبا را در گروهایشان ارئه دادند.  

دانش آموزان در این فعالیت با انواع آهن ربا و ویژگی های آن آشنا شدند و سپس با استفاده از باتری آهن ربا ساختند و یک فعالیت بسیار زیبا را در گروهایشان ارئه دادند.

 

اشتراک گذاری
کلمه های کلیدی
ثبت دیدگاه