دی 12, 1396 بازدید : 2741 شناسه خبر : 3769
مراسم انتخابی اعضای تیم کلاسی جام کرم ها

در این برنامه پس از قرعه کشی و انتخاب اسامی بچه ها،آنها بصورت دو به دو با یکدیگر مسابقه دادند. در این مسابقه که بصورت دو حذفی برگزار شد. هر دانش آموز پس از دو باخت از گردونه مسابقات کنار می رفت. و در آخر چهار دانش آموز به عنوان اعضای تیم کلاس انتخاب شدند. […]

در این برنامه پس از قرعه کشی و انتخاب اسامی بچه ها،آنها بصورت دو به دو با یکدیگر مسابقه دادند. در این مسابقه که بصورت دو حذفی برگزار شد. هر دانش آموز پس از دو باخت از گردونه مسابقات کنار می رفت. و در آخر چهار دانش آموز به عنوان اعضای تیم کلاس انتخاب شدند.
اسامی دانش آموزان :
۱- آقای امیر محمد سازوار
۲-آقای مهدی عبادی
۳-آقای امیر مهدی آقابابا
۴-آقای مهدی امینی
لازم به ذکر است که این دانش آموزان قرار است در مسابقات درون مدرسه ای جام کرم ها شرکت کنند.

بی قراری بچه ها

اعضای تیم کلاس ما

اعضای تیم کلاس ما

جام حذفی

جام حذفی

چارت مسابقات کلاسی

رقابت ها

رقابت ها

بی قراری بچه ها

بی قراری بچه ها

چارت مسابقات کلاسی

چارت مسابقات کلاسی

رقابت ها

رقابت ها

رقابت ها

تبلیغات مسابقه

قرعه کشی

قرعه کشی

رقابت ها

تبلیغات مسابقه

تبلیغات مسابقه

تبلیغات مسابقه

توضیح مسابقات توسط بچه های پنجم

اشتراک گذاری
ثبت دیدگاه