دی 30, 1396 بازدید : 2538 شناسه خبر : 4546
جام کرم ها

برگزاری جام کرم ها توسط بچه های پایه پنجم برنامه ریزی و چگونگی برگزاری توسط بچه ها انجام میشود.  

برگزاری جام کرم ها توسط بچه های پایه پنجم

برنامه ریزی و چگونگی برگزاری توسط بچه ها انجام میشود.

 

اشتراک گذاری
کلمه های کلیدی
ثبت دیدگاه