فوریه 7, 2017 بازدید : 3626 شناسه خبر : 616
مسابقه بادکنک ترکاندن

کار گروهی، اهل عمل بودن، تقسیم کار و ناامید نشدن مهمترین فاکتور هایی بود که در این مسابقه میشد بررسی کرد.

بچه ها باید در مدت کوتاهی بادکنک ها را پر کرده ، به دیوار چسبانده ، همزمان تیرکمان درست کرده و با سنگریزه و تیرکمان بادکنک ها را بترکانند.

اهداف این برنامه : کار گروهی، اهل عمل بودن، تقسیم کار و ناامید نشدن مهمترین فاکتور هایی بود که در این مسابقه میشد بررسی کرد.

 

اشتراک گذاری
کلمه های کلیدی
ثبت دیدگاه