آوریل 22, 2018 بازدید : 1989 شناسه خبر : 6419
آماده سازی باغچه

عزم جزم کردن امروز سومی ها برای آماده سازی باغچه کشت. دانش آموزان پایه سوم با کمک مربی خود برای آماده سازی این باغچه دور آن را نی کار گذاشتند که فوتبال بازی کردن بچه ها مانع از خرابی باغچه اشان شود.

عزم جزم کردن امروز سومی ها برای آماده سازی باغچه کشت.

دانش آموزان پایه سوم با کمک مربی خود برای آماده سازی این باغچه دور آن را نی کار گذاشتند که فوتبال بازی کردن بچه ها مانع از خرابی باغچه اشان شود.

اشتراک گذاری
ثبت دیدگاه