اردیبهشت 29, 1397 بازدید : 2185 شناسه خبر : 6747
آخرین اردو

اردوی دریاچه خلیج فارس-پارک چیتگر آخرین اردو را با بچه ها به دریاچه خلیج فارس رفتیم و در کنار یکدیگر روز خوبی را با هم سپری کردیم. دانش آموزان پایه چهارم برای ناهارشان؛ اُملتی خوشمزه آماه کردند و در کنار مربیانشان نوش جان نمودند. بعد از ناهار هم،کلی بازی کردیم و به مدرسه برگشتیم.

اردوی دریاچه خلیج فارس-پارک چیتگر
آخرین اردو را با بچه ها به دریاچه خلیج فارس رفتیم و در کنار یکدیگر روز خوبی را با هم سپری کردیم. دانش آموزان پایه چهارم برای ناهارشان؛ اُملتی خوشمزه آماه کردند و در کنار مربیانشان نوش جان نمودند.
بعد از ناهار هم،کلی بازی کردیم و به مدرسه برگشتیم.

اشتراک گذاری
کلمه های کلیدی
ثبت دیدگاه