مارس 6, 2019 بازدید : 1922 شناسه خبر : 8860
کاشت گیاه

آموزش کاشتن گیاه پوتوس در گلدان و نحوه نگهداری آن

چند هفته ای قبل که دانش آموزان پایه سوم با چگونگی قلمه زدن بعضی از گیاهان آشنا شدند. امروز گیاه پوتوس را که قلمه زده بودند را به مناسبت روز درختکاری در گلدان کاشتند. در پایان هم آموزش دیدند که چگونگه از گیاهان خود در گلدان نگهداری کنند.

اشتراک گذاری
کلمه های کلیدی
ثبت دیدگاه