آذر 12, 1398 بازدید : 2209 شناسه خبر : 9794
رویداد فضای مجازی

رویداد فضای مجازی پایه هفتم و هشتم برگزار شد.

۱. در #رویداد روز پنجشنبه ۷آذر، #دا‌نش_آموزان در ابتدا مشغول پیدا کردن #مسائل و مشکلات مختلفی که در زندگی مشاهده کرده‌اند بودند.
در ادامه باید یک #مسئله را برای حل کردن انتخاب می‌کردند و برای آن یک #راه_حل در قالب بازی ارائه می‌دادند.

۲. ⁦جمع بندی طرح های حل مسأله و آماده نمودن ارائه گروه ها

۳. صرف #ناهار
دانش آموزان پایه #هشتم برای رویداد پایه #هفتمی ها ناهار پختند

۴. ارائه ایده ها
فرصت و تجربه خوبی برای بچه ها بود که #ایده های گروهشان را در چند دقیقه و در مقابل سایر دانش آموزان و #مربیان ارائه دهند
بعضی ایده ها از سطح توقع مربیان و مسئولین رویداد بالاتر بود

اشتراک گذاری
ثبت دیدگاه