ویدیوها

به نام خدا کلیپ انشایی از ته دل

23,بهمن 130

کلیپ سرداران فدک، تلاشی است ناچیز در بزرگداشت ایام فاطمیه سال ۱۳۹۸ که توسط گروه رسانه ای پایه هشتم مجتمع آموزشی فرهیختگان سراج تهیه و تولید شده است. امید که مورد نگاه حضرت مادر قرار گیرد…

14,بهمن 147

گروه رسانه‌ای پایه هشتم به این فکر افتادند که گوشه‌ای از احساسات بچه‌ها نسبت به این اسوه جبهه مقاومت را به تصویر بکشند…

12,بهمن 117

گروه رسانه‌ای پایه هشتم  به این فکر افتادند که گوشه‌ای از احساسات بچه‌ها نسبت به این اسوه جبهه مقاومت به تصویر بکشند 

اجرای سرود صبح انتظار

29,تیر 1526

اجرای گروه سرود نغمه های سراج به مناسبت میلاد حضرت امام رضا (ع)

24,تیر 519
30,اردیبهشت 212
30,اردیبهشت 196
8,اردیبهشت 164
27,اسفند 198
27,اسفند 192