دسته: اخبار
لوگوی مدرسه سراج

اخبار پایه

مردومردونه نشان از اتحاد و همکاری بین پسرها و پدرها

25,آذر 1478

مردومردونه نشان از اتحاد و همکاری بین پسرها و پدرها

24,آذر 1600

یک روز خوب با پدرها در کوه

24,آذر 2658

دانش آموزان پایه هشتم در تاریخ ۲۴ آبان به اردوی مشهد رفتند .                                                                                      […]

20,آذر 2195

مردومردونه نشان از اتحاد و همکاری بین پسرها و پدرها

10,آذر 1429

پیامبر مهربانی ها عنوان جشنی که کلاس اولی ها و پیش دبستانی ها به مناسبت ولادت حضرت محمد(ص) برپا نمودند و در آن به شادی و شادمانی پرداختند.

برپایی جشن به مناسبت ولادت حضرت محمد (ص)

مردومردونه نشان از اتحاد و همکاری بین پسرها و پدرها

مردومردونه نشان از اتحاد و همکاری بین پسرها و پدرها

در تاریخ دوشنبه ۳۰ مهرماه اردویی تحت عنوان باغ پرندگان برگزار شد .

30,آبان 1215

مردومردونه نشان از اتحاد و همکاری بین پسرها و پدرها

26,آبان 1379

چهارشنبه دوم آبان ماه اردوی کوه و کاهو برای دانش آموزان پایه پنجم برگزار شد.

22,آبان 1382
لوگوی مدرسه سراج

بلاگ دانش آموزان