دسته: اخبار
لوگوی مدرسه سراج

اخبار پایه

مردومردونه نشان از اتحاد و همکاری بین پسرها و پدرها

24,آذر 1492

یک روز خوب با پدرها در کوه

24,آذر 2456

دانش آموزان پایه هشتم در تاریخ ۲۴ آبان به اردوی مشهد رفتند .                                                                                      […]

20,آذر 2035

مردومردونه نشان از اتحاد و همکاری بین پسرها و پدرها

10,آذر 1328

پیامبر مهربانی ها عنوان جشنی که کلاس اولی ها و پیش دبستانی ها به مناسبت ولادت حضرت محمد(ص) برپا نمودند و در آن به شادی و شادمانی پرداختند.

برپایی جشن به مناسبت ولادت حضرت محمد (ص)

مردومردونه نشان از اتحاد و همکاری بین پسرها و پدرها

مردومردونه نشان از اتحاد و همکاری بین پسرها و پدرها

در تاریخ دوشنبه ۳۰ مهرماه اردویی تحت عنوان باغ پرندگان برگزار شد .

30,آبان 1123

مردومردونه نشان از اتحاد و همکاری بین پسرها و پدرها

26,آبان 1294

چهارشنبه دوم آبان ماه اردوی کوه و کاهو برای دانش آموزان پایه پنجم برگزار شد.

22,آبان 1267

باز هم رویداد رسانه در سراج.

19,آبان 1261
لوگوی مدرسه سراج

بلاگ دانش آموزان