دسته: اخبار
لوگوی مدرسه سراج

اخبار پایه

اطلاعیه: ثبت نام نهایی مجتمع آموزشی سراج آغاز گردید

۱۸,بهمن 1015

اطلاعیه ی جلسه ی آشنایی با رویکرد های مجتمع آموزشی سراج و مصاحبه ی ثبت نام

پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت کارگاه ارزیابی مربیان مقطع متوسطه اول مجتمع آموزشی سراج برگزار گردید. در این کارگاه به صورت همزمان، ارزیابی تعدادی از دانش آموزان متقاضی ورود به مجتمع فرهنگی آموزشی سراج نیزانجام پذیرفت.

اخلاق در نظام آموزشی ، تفکر والدین ، تغییرات سبک آموزشی و مقایسه سیستم های نوین آموزشی و همچنین بیان هدف های پیش رو برای مجتمع آموزشی سراج

۱۷,بهمن 827

جلسه دانش افزایی تحت عنوان «تربیت نوجوان در عصر فضای مجازی» و آشنایی با رویکردهای مجتمع آموزشی سراج

جلسه دانش افزایی «تربیت نوجوان در عصر فضای مجازی»

برگزاری دوره‌های آموزش مربی و همکاری با مجتمع آموزشی سراج

دریافت نظرات خانواده‌های محترم درباره‌ی ویژگی‌های یک مدرسه‌ خوب

آشنایی با رویکرد مجتمع آموزشی سراج

جلسه دانش افزایی «تربیت نوجوان در عصر فضای مجازی»

بازدید از کلاس‌ها و نحوه تدریس دانش‌آموزان

بازدید از کلاس‌ها و نحوه‌ی تدریس دانش‌آموزان

لوگوی مدرسه سراج

بلاگ دانش آموزان