دسته: اخبار
لوگوی مدرسه سراج

اخبار پایه

اطلاعیه ی جلسه ی آشنایی با رویکرد های مجتمع آموزشی سراج و مصاحبه ی ثبت نام

18,بهمن 1214

پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت کارگاه ارزیابی مربیان مقطع متوسطه اول مجتمع آموزشی سراج برگزار گردید. در این کارگاه به صورت همزمان، ارزیابی تعدادی از دانش آموزان متقاضی ورود به مجتمع فرهنگی آموزشی سراج نیزانجام پذیرفت.

18,بهمن 906

اخلاق در نظام آموزشی ، تفکر والدین ، تغییرات سبک آموزشی و مقایسه سیستم های نوین آموزشی و همچنین بیان هدف های پیش رو برای مجتمع آموزشی سراج

17,بهمن 1059

جلسه دانش افزایی تحت عنوان «تربیت نوجوان در عصر فضای مجازی» و آشنایی با رویکردهای مجتمع آموزشی سراج

17,بهمن 1152

جلسه دانش افزایی «تربیت نوجوان در عصر فضای مجازی»

17,بهمن 1126

برگزاری دوره‌های آموزش مربی و همکاری با مجتمع آموزشی سراج

17,بهمن 1110

دریافت نظرات خانواده‌های محترم درباره‌ی ویژگی‌های یک مدرسه‌ خوب

17,بهمن 1057

آشنایی با رویکرد مجتمع آموزشی سراج

17,بهمن 5140

جلسه دانش افزایی «تربیت نوجوان در عصر فضای مجازی»

17,بهمن 1200

بازدید از کلاس‌ها و نحوه تدریس دانش‌آموزان

17,بهمن 3579

بازدید از کلاس‌ها و نحوه‌ی تدریس دانش‌آموزان

17,بهمن 2098

نقاشی از منظره‌ی ساختگی

17,بهمن 11088
لوگوی مدرسه سراج

بلاگ دانش آموزان