دسته: اخبار
لوگوی مدرسه سراج

اخبار پایه

سلسه جلسات آشنایی با رویکردهای مدرسه سراج ویژه اولیای جدید که به تازگی موفق به پیش ثبت نام دانش آموزان خود شده اند روز پنجشنبه مورخ ۹۴/۳/۲۱ ساعت ۱۶:۰۰ برگزار گردید. علاوه بر جلسه آشنایی با مدرسه ،کارگاه تربیتی نوجوان در عصر فضای مجازی نیز برگزار شد

18,بهمن 1264

نخستین جلسه از سلسله کارگاه های تربیت مربی مجتمع آموزشی سراج برگزار گردید .ارایه این جلسه توسط یکی از اساتید این حوزه با موضوع مرور سریع برنامه درسی وحدت گرا (تلفیقی) انجام شد .

18,بهمن 1208

روز پنجشنبه مورخ ۹۴/۳/۲۱ ساعت ۱۶:۰۰ جلسه ای جهت آشنایی با رویکردهای مدرسه سراج ویژه والدینی که به تازگی موفق به پیش ثبت نامدانش آموزان خود شده اند درمحل مجتمع برگزار می گردد.

18,بهمن 1378

روز یکشنبه مورخ ۹۴/۳/۱۷ ساعت ۱۶:۰۰ جلسه ای جهت آشنایی والدین با سیستم آموزشی و پرورشی مدرسه سراج برای خانواده هایی که به تازگی موفق به پیش ثبت نام شده اند برگزار میگردد.

18,بهمن 1334

اولیای گرامی به اطلاع می رسانیم ثبت نام قطعی مجتمع آموزشی پسرانه سراج آغاز گردیده است .

18,بهمن 1279

پنجمین جلسه آشنایی با رویکردهای مجتمع آموزشی پسرانه سراج

18,بهمن 1145

قابل توجه خانواده های پایه های (پیش دبستان ،اول و دوم ابتدایی ، هفتم )
جلسه آشنایی با رویکرد مجتمع آموزشی سراج

18,بهمن 1414

جلسه هم اندیشی پیرامون بحث ثبت نام نهایی ویژه خانواده های پایه های (سوم، چهارم، پنجم وششم)

18,بهمن 1179

اطلاعیه: ثبت نام نهایی مجتمع آموزشی سراج آغاز گردید

18,بهمن 1397

اطلاعیه ی جلسه ی آشنایی با رویکرد های مجتمع آموزشی سراج و مصاحبه ی ثبت نام

18,بهمن 1307

پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت کارگاه ارزیابی مربیان مقطع متوسطه اول مجتمع آموزشی سراج برگزار گردید. در این کارگاه به صورت همزمان، ارزیابی تعدادی از دانش آموزان متقاضی ورود به مجتمع فرهنگی آموزشی سراج نیزانجام پذیرفت.

18,بهمن 978

اخلاق در نظام آموزشی ، تفکر والدین ، تغییرات سبک آموزشی و مقایسه سیستم های نوین آموزشی و همچنین بیان هدف های پیش رو برای مجتمع آموزشی سراج

17,بهمن 1145
لوگوی مدرسه سراج

بلاگ دانش آموزان