دسته: اخبار
لوگوی مدرسه سراج

اخبار پایه

اطلاعیه: ثبت نام نهایی مجتمع آموزشی سراج آغاز گردید

18,بهمن 2851

اطلاعیه ی جلسه ی آشنایی با رویکرد های مجتمع آموزشی سراج و مصاحبه ی ثبت نام

18,بهمن 2594

پنجشنبه ۲۴ اردیبهشت کارگاه ارزیابی مربیان مقطع متوسطه اول مجتمع آموزشی سراج برگزار گردید. در این کارگاه به صورت همزمان، ارزیابی تعدادی از دانش آموزان متقاضی ورود به مجتمع فرهنگی آموزشی سراج نیزانجام پذیرفت.

18,بهمن 2440

اخلاق در نظام آموزشی ، تفکر والدین ، تغییرات سبک آموزشی و مقایسه سیستم های نوین آموزشی و همچنین بیان هدف های پیش رو برای مجتمع آموزشی سراج

17,بهمن 2760

جلسه دانش افزایی تحت عنوان «تربیت نوجوان در عصر فضای مجازی» و آشنایی با رویکردهای مجتمع آموزشی سراج

17,بهمن 2637

جلسه دانش افزایی «تربیت نوجوان در عصر فضای مجازی»

17,بهمن 2605

برگزاری دوره‌های آموزش مربی و همکاری با مجتمع آموزشی سراج

17,بهمن 2807

دریافت نظرات خانواده‌های محترم درباره‌ی ویژگی‌های یک مدرسه‌ خوب

17,بهمن 2539

آشنایی با رویکرد مجتمع آموزشی سراج

17,بهمن 12093

جلسه دانش افزایی «تربیت نوجوان در عصر فضای مجازی»

17,بهمن 2713

بازدید از کلاس‌ها و نحوه تدریس دانش‌آموزان

17,بهمن 7096

بازدید از کلاس‌ها و نحوه‌ی تدریس دانش‌آموزان

17,بهمن 4387
لوگوی مدرسه سراج

بلاگ دانش آموزان