دسته: فرابرنامه‌های مجازی
لوگوی مدرسه سراج

اخبار پایه

در ایّام دوری از فضای مدرسه، همان‌طور که کلاس‌های درسی تعطیل نشدند؛ کلاس‌های غیردرسی هم نباید تعطیل شوند! برای همین منظور، کلاس‌های فرابرنامه‌ی مجتمع به صورت اختیاری آغاز به کار می‌کنند، دانش‎آموزانی که مایل به ثبت نام هستند می‌توانند با مراجعه به پیوند زیر در کلاس‌های مورد علاقه‌ی خود(با توجّه به پایه‌های اعلامی برای هر […]

1,اردیبهشت 1014

اجرای سرود صبح انتظار

29,تیر 5153

اجرای گروه سرود نغمه های سراج به مناسبت میلاد حضرت امام رضا (ع)

24,تیر 2451
30,اردیبهشت 1178
14,اسفند 1299
13,بهمن 1319

اختتامیه جایزه بزرگ بین المللی مرگ بر آمریکا

13,بهمن 1402
22,آبان 3434
لوگوی مدرسه سراج

بلاگ دانش آموزان