دسته: فرابرنامه‌های مجازی
لوگوی مدرسه سراج

اخبار پایه

در ایّام دوری از فضای مدرسه، همان‌طور که کلاس‌های درسی تعطیل نشدند؛ کلاس‌های غیردرسی هم نباید تعطیل شوند! برای همین منظور، کلاس‌های فرابرنامه‌ی مجتمع به صورت اختیاری آغاز به کار می‌کنند، دانش‎آموزانی که مایل به ثبت نام هستند می‌توانند با مراجعه به پیوند زیر در کلاس‌های مورد علاقه‌ی خود(با توجّه به پایه‌های اعلامی برای هر […]

1,اردیبهشت 237

اجرای سرود صبح انتظار

29,تیر 2131

اجرای گروه سرود نغمه های سراج به مناسبت میلاد حضرت امام رضا (ع)

30,اردیبهشت 331
14,اسفند 337
13,بهمن 497

اختتامیه جایزه بزرگ بین المللی مرگ بر آمریکا

13,بهمن 406
22,آبان 1333
لوگوی مدرسه سراج

بلاگ دانش آموزان