دسته: فرابرنامه‌های مجازی
لوگوی مدرسه سراج

اخبار پایه

در ایّام دوری از فضای مدرسه، همان‌طور که کلاس‌های درسی تعطیل نشدند؛ کلاس‌های غیردرسی هم نباید تعطیل شوند! برای همین منظور، کلاس‌های فرابرنامه‌ی مجتمع به صورت اختیاری آغاز به کار می‌کنند، دانش‎آموزانی که مایل به ثبت نام هستند می‌توانند با مراجعه به پیوند زیر در کلاس‌های مورد علاقه‌ی خود(با توجّه به پایه‌های اعلامی برای هر […]

1,اردیبهشت 907

اجرای سرود صبح انتظار

29,تیر 4922

اجرای گروه سرود نغمه های سراج به مناسبت میلاد حضرت امام رضا (ع)

24,تیر 2266
30,اردیبهشت 1080
14,اسفند 1168
13,بهمن 1258

اختتامیه جایزه بزرگ بین المللی مرگ بر آمریکا

13,بهمن 1238
22,آبان 3195
لوگوی مدرسه سراج

بلاگ دانش آموزان