دسته: پایه دهم
لوگوی مدرسه سراج

اخبار پایه

غلظت ها :     مولکول های قطبی و ناقطبی :  

18,آوریل 2269
15,آوریل 2315

چگالی جلسه اول:       فشار جلسه اول :  

8,آوریل 2476

مشق عشق دانش‌آموزان در موکب‌های حسینی
تیتری که خبرگزاری فارس روز شنبه 27 مهر برای موکب دانش آموزی پایه دهمی های مدرسه سراج به کار برد.

20,اکتبر 2091

صبح امروز مراسم باشکوه بدرقه خادمین موکب حضرت مقداد (دانش آموزان پایه دهم) که مقرر است در نزدیکی استان کرمانشاه برپا گردد، با حضور مدیرعامل محترم مجتمع برگزار شد.

23,اکتبر 2342

امروز بچه ها با کمک هم دیگه پرچم امریکا و اسرائیل رودرست کردن و اون رو جلوی در چسبوندن تا همه از روش رد بشن  و امریکاو اسرائیل رو له کنن

25,فوریه 2640
لوگوی مدرسه سراج

بلاگ دانش آموزان