دسته: پایه دهم
لوگوی مدرسه سراج

اخبار پایه

صبح امروز مراسم باشکوه بدرقه خادمین موکب حضرت مقداد (دانش آموزان پایه دهم) که مقرر است در نزدیکی مرز خسروی استان کرمانشاه برپا گردد، با حضور مدیرعامل محترم مجتمع برگزار شد.

امروز بچه ها با کمک هم دیگه پرچم امریکا و اسرائیل رودرست کردن و اون رو جلوی در چسبوندن تا همه از روش رد بشن  و امریکاو اسرائیل رو له کنن

۶,اسفند 316
لوگوی مدرسه سراج

بلاگ دانش آموزان