دسته: پایه سوم
لوگوی مدرسه سراج

اخبار پایه

دانش آموزان پایه ی سوم مدرسه سراج ، امروز بین دانش آموزان پایه های دیگر آش نذری پخش کردند.

19,بهمن 1983

پایه سومی ها از غرفه های نمایشگاه رسانه های دیجیتال انقلاب اسلامی بازدید کردند.

18,بهمن 1634
لوگوی مدرسه سراج

بلاگ دانش آموزان