دسته: پایه ششم
لوگوی مدرسه سراج

اخبار پایه

اردوی یک روزه پارک نهج البلاغه برای دانش آموزان پایه ششم برگزار شد.

6,اردیبهشت 3246

دانش آموزان پایه ششم ابتدایی برای آشنایی بیشتر با رسانه های دیجیتال و تکنولوژی های روز فضای مجازی در قالب اردوی یک روزه در مورخ ۹۵/۱۱/۲۶ عازم نمایشگاه شدند.

27,بهمن 2296
لوگوی مدرسه سراج

بلاگ دانش آموزان