دسته: پایه چهارم
لوگوی مدرسه سراج

اخبار پایه

برپایی ایستگاه صلواتی به همت دانش آموزان پایه چهارم

۲۴,بهمن 9

برگزاری مراسم دعای توسل توسط دانش آموزان پایه چهارم

۳,بهمن 27

صرف صبحانه دسته جمعی در کلاس

خلاقیت در زنگ علوم برای ساخت فلاکس دستی

۱,بهمن 37

مردومردونه نشان از اتحاد و همکاری بین پسرها و پدرها

۲۶,آبان 181

کلاس امروز ، ساخت حباب و آزمایش مواد و اثر اون ها روی حباب بود.

۱۸,مهر 135

کانال پیام رسان بله- پایه های دوم تا پنجم

۲۱,شهریور 405

اطلاعیه لوازم تحریر پایه های دوم تا پنجم

۲۰,شهریور 476

معرفی تعدادی از فعالیت های تابستانی پایه چهارم- شهریور ۹۷

۱۹,شهریور 263

یکشنبه چهارم شهریور ماه ۹۷ دانش آموزان پایه چهارم اردو قلعه را در پارک جنگلی چیتگر برگزار کردند.

۵,شهریور 301

اردویی به سبک سراج

۲۸,مرداد 356

اردوی دریاچه خلیج فارس-پارک چیتگر آخرین اردو را با بچه ها به دریاچه خلیج فارس رفتیم و در کنار یکدیگر روز خوبی را با هم سپری کردیم. دانش آموزان پایه چهارم برای ناهارشان؛ اُملتی خوشمزه آماه کردند و در کنار مربیانشان نوش جان نمودند. بعد از ناهار هم،کلی بازی کردیم و به مدرسه برگشتیم.

۲۹,اردیبهشت 615
لوگوی مدرسه سراج

بلاگ دانش آموزان