برچسب: آسمان

بازارچه خیریه آسمان در روز 95/12/22 افتتاح شد.

دانش آموزان مدرسه با هدف کمک به نیازمندان اقدام به برگزاری بازارچه خیریه در مجتمع آموزشی سراج کرده اند.