برچسب: آسمان

بازارچه خیریه آسمان در روز ۹۵/۱۲/۲۲ افتتاح شد.

23,اسفند 3713

دانش آموزان مدرسه با هدف کمک به نیازمندان اقدام به برگزاری بازارچه خیریه در مجتمع آموزشی سراج کرده اند.

22,اسفند 3252