برچسب: اخبار

برگزاری جشن عید غدیر خم- ششم شهریور ماه ۹۷

11,شهریور 1534

می توانید با اضافه کردن ربات تلگرامی مجتمع فرهنگی آموزشی سراج به حساب شخصی تلگرام خود با مدرسه در ارتباط باشید و از جدیدترین خبرها و اطلاعیه های مدرسه با خبر شوید.