برچسب: اردو تابستانی

۲۹ ام مرداد ماه ۹۷ دانش آموزان پایه های دوم و سوم اردو باد را در پارک جنگلی چیتگر برگزار کردند.

5,شهریور 4054

اردویی به سبک سراج

28,مرداد 2227