برچسب: اردو
23,ژانویه 1063

سپهسالار: اولین تجربه یک اردوی شبانه روزی برای بچه‌های پایه هفتم در میانه‌های جاده چالوس..!

رویداد رسانه ای صبا

بیا *مرد و مردونه* یک فیلم با موضوع سراج بسازیم…. پنج‌شنبه‌ای که بچه‌های پایه هفتم، با پدرهاشون فیلمساز شدند و یک فیلم با موضوع سراج ساختند البته از بازی کردن هم غافل نشدند و ناهار را هم دورهم درست کردند  

اردوی برنامه‌ریزی و مدیریت راهبردی

27,آوریل 782

روز پدر با یادآوری خاطرات کودکی….

18,آوریل 572

همیشه که نباید اردو پر از آسایش باشه گاهی نیازه که کمی خودمون رو محک بزنیم…

12,مارس 728

دورهمی خانوادگی سومی‌های سراجی
با کلی فعالیت مشترک جذاب خانوادگی

26,فوریه 519

🔶 زیارت امام مهربانی‌ها…

امروز اردو داشتیم، اردوی علمی، بازدید علمی از یه گلخانه زیبا

4,نوامبر 2051

گزارشی اردوی شبه نظامی پایه هفتم

28,آوریل 2299