برچسب: اردو

اردوی برنامه‌ریزی و مدیریت راهبردی

7,اردیبهشت 541

روز پدر با یادآوری خاطرات کودکی….

29,فروردین 354

همیشه که نباید اردو پر از آسایش باشه گاهی نیازه که کمی خودمون رو محک بزنیم…

21,اسفند 415

دورهمی خانوادگی سومی‌های سراجی
با کلی فعالیت مشترک جذاب خانوادگی

7,اسفند 355

🔶 زیارت امام مهربانی‌ها…

7,اسفند 393

امروز اردو داشتیم، اردوی علمی، بازدید علمی از یه گلخانه زیبا

گزارشی اردوی شبه نظامی پایه هفتم

8,اردیبهشت 1879

دانش آموزان پایه هشتم در تاریخ ۲۴ آبان به اردوی مشهد رفتند .                                                                                      […]

در تاریخ دوشنبه ۳۰ مهرماه اردویی تحت عنوان باغ پرندگان برگزار شد .

چهارشنبه دوم آبان ماه اردوی کوه و کاهو برای دانش آموزان پایه پنجم برگزار شد.

اردوی « من و بابام» پایه سوم درروز ۲۹ مهر ماه برگزار شد. این برنامه با اهداف تعامل بیشتر پدران با فرزندانشان در فعالیت ها و تحکیم روابط اولیا با مربیان طراحی شد.