برچسب: اردو
3,بهمن 680

سپهسالار: اولین تجربه یک اردوی شبانه روزی برای بچه‌های پایه هفتم در میانه‌های جاده چالوس..!

3,بهمن 584

رویداد رسانه ای صبا

3,بهمن 510

بیا *مرد و مردونه* یک فیلم با موضوع سراج بسازیم…. پنج‌شنبه‌ای که بچه‌های پایه هفتم، با پدرهاشون فیلمساز شدند و یک فیلم با موضوع سراج ساختند البته از بازی کردن هم غافل نشدند و ناهار را هم دورهم درست کردند  

3,بهمن 257
3,بهمن 241

اردوی برنامه‌ریزی و مدیریت راهبردی

7,اردیبهشت 708

روز پدر با یادآوری خاطرات کودکی….

29,فروردین 492

همیشه که نباید اردو پر از آسایش باشه گاهی نیازه که کمی خودمون رو محک بزنیم…

21,اسفند 620

دورهمی خانوادگی سومی‌های سراجی
با کلی فعالیت مشترک جذاب خانوادگی

7,اسفند 448

🔶 زیارت امام مهربانی‌ها…

7,اسفند 641

امروز اردو داشتیم، اردوی علمی، بازدید علمی از یه گلخانه زیبا

گزارشی اردوی شبه نظامی پایه هفتم

8,اردیبهشت 2173