برچسب: اطلاعیه

کانال پیام رسان بله- پایه های دوم تا پنجم

21,شهریور 3598

اطلاعیه لوازم تحریر پایه های دوم تا پنجم

20,شهریور 1954

براي ثبت نام و پرداخت هزينه سرويس دانش آموزي و وعده ناهار دانش آموز خود از تاريخ ۹۵/۰۶/۲۷ الي ۹۵/۰۶/۲۹ به واحد روابط عمومي مجتمع سراج مراجعه فرماييد.