برچسب: المپیاد ورزشی

صبح امروز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۹۶ اختتامیه المپیاد ورزشی دانش آموزان مجتمع آموزشی سراج برگزار شد.

11,اردیبهشت 2221

به صورت رسمی المپیاد دانش آموزی شهر تهران در مدرسه سراج آغاز شد.