برچسب: المپیاد ورزشی

صبح امروز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۹۶ اختتامیه المپیاد ورزشی دانش آموزان مجتمع آموزشی سراج برگزار شد.

11,اردیبهشت 3835

به صورت رسمی المپیاد دانش آموزی شهر تهران در مدرسه سراج آغاز شد.