برچسب: المپیاد

صبح امروز دوشنبه 11 اردیبهشت 96 اختتامیه المپیاد ورزشی دانش آموزان مجتمع آموزشی سراج برگزار شد.