برچسب: الگوی سراج

الگوی مدرسه داری اسلامی – ایرانی

23,شهریور 931

بنری با عنوان دیوار انقلاب برروی یکی از دیوارهای کلاس اول نصب شد و بچه ها جمله ای در مورد امام خمینی (ره) برروی آن نوشتند.