برچسب: امام حسین

راز خون – روایت عاشقی

10,شهریور 972

راز خون – روایت ساقی

10,شهریور 804

راز خون – روایت شهادت

10,شهریور 976

راز خون – روایت عطش

10,شهریور 777

راز خون – روایت شیرین تر از عسل

10,شهریور 668

راز خون – روایت بصیرت

10,شهریور 657

راز خون – روایت صبوری

4,شهریور 807

راز خون – روایت یتیمی      

4,شهریور 1059

راز خون – روایت بی وفایی

1,شهریور 973

راز خون – روایت آزادگی راز خون نام نشریه الکترونیکی می باشد که در دهه اول محرم توسط هیئت عزاداری محبان روح اله (مجتمع آموزشی فرهیختگان سراج) هر روز منتشر خواهد شد، که امروز برای شما دانش آموزان و اولیا محترم و فرهنگیان عزیز، شماره ۱ و ۲ از این نشریه منتشر می شود.

1,شهریور 820

روز پنج شنبه مراسم سوگواری جگر گوشه دل حضرت زهرا (س) با حضور شما اولیای ارجمند و فرزندانتان در مکان نمازخانه این واحد آموزشی برگزار شد.