برچسب: امام حسین

راز خون – روایت عاشقی

10,شهریور 34

راز خون – روایت ساقی

10,شهریور 24

راز خون – روایت شهادت

10,شهریور 24

راز خون – روایت عطش

10,شهریور 25

راز خون – روایت شیرین تر از عسل

10,شهریور 20

راز خون – روایت بصیرت

10,شهریور 18

راز خون – روایت صبوری

4,شهریور 33

راز خون – روایت یتیمی      

4,شهریور 28

راز خون – روایت بی وفایی

1,شهریور 54

راز خون – روایت آزادگی راز خون نام نشریه الکترونیکی می باشد که در دهه اول محرم توسط هیئت عزاداری محبان روح اله (مجتمع آموزشی فرهیختگان سراج) هر روز منتشر خواهد شد، که امروز برای شما دانش آموزان و اولیا محترم و فرهنگیان عزیز، شماره ۱ و ۲ از این نشریه منتشر می شود.

1,شهریور 49

روز پنج شنبه مراسم سوگواری جگر گوشه دل حضرت زهرا (س) با حضور شما اولیای ارجمند و فرزندانتان در مکان نمازخانه این واحد آموزشی برگزار شد.