برچسب: امام حسین

راز خون – روایت عاشقی

10,شهریور 575

راز خون – روایت ساقی

10,شهریور 395

راز خون – روایت شهادت

10,شهریور 588

راز خون – روایت عطش

10,شهریور 399

راز خون – روایت شیرین تر از عسل

10,شهریور 374

راز خون – روایت بصیرت

10,شهریور 372

راز خون – روایت صبوری

4,شهریور 456

راز خون – روایت یتیمی      

4,شهریور 690

راز خون – روایت بی وفایی

1,شهریور 618

راز خون – روایت آزادگی راز خون نام نشریه الکترونیکی می باشد که در دهه اول محرم توسط هیئت عزاداری محبان روح اله (مجتمع آموزشی فرهیختگان سراج) هر روز منتشر خواهد شد، که امروز برای شما دانش آموزان و اولیا محترم و فرهنگیان عزیز، شماره ۱ و ۲ از این نشریه منتشر می شود.

1,شهریور 437

روز پنج شنبه مراسم سوگواری جگر گوشه دل حضرت زهرا (س) با حضور شما اولیای ارجمند و فرزندانتان در مکان نمازخانه این واحد آموزشی برگزار شد.