برچسب: امام حسین

راز خون – روایت عاشقی

10,شهریور 132

راز خون – روایت ساقی

10,شهریور 109

راز خون – روایت شهادت

10,شهریور 122

راز خون – روایت عطش

10,شهریور 121

راز خون – روایت شیرین تر از عسل

10,شهریور 109

راز خون – روایت بصیرت

10,شهریور 102

راز خون – روایت صبوری

4,شهریور 96

راز خون – روایت یتیمی      

4,شهریور 99

راز خون – روایت بی وفایی

1,شهریور 124

راز خون – روایت آزادگی راز خون نام نشریه الکترونیکی می باشد که در دهه اول محرم توسط هیئت عزاداری محبان روح اله (مجتمع آموزشی فرهیختگان سراج) هر روز منتشر خواهد شد، که امروز برای شما دانش آموزان و اولیا محترم و فرهنگیان عزیز، شماره ۱ و ۲ از این نشریه منتشر می شود.

1,شهریور 129

روز پنج شنبه مراسم سوگواری جگر گوشه دل حضرت زهرا (س) با حضور شما اولیای ارجمند و فرزندانتان در مکان نمازخانه این واحد آموزشی برگزار شد.