برچسب: امام حسین

راز خون – روایت عاشقی

10,شهریور 1020

راز خون – روایت ساقی

10,شهریور 855

راز خون – روایت شهادت

10,شهریور 1022

راز خون – روایت عطش

10,شهریور 816

راز خون – روایت شیرین تر از عسل

10,شهریور 702

راز خون – روایت بصیرت

10,شهریور 684

راز خون – روایت صبوری

4,شهریور 838

راز خون – روایت یتیمی      

4,شهریور 1107

راز خون – روایت بی وفایی

1,شهریور 1012

راز خون – روایت آزادگی راز خون نام نشریه الکترونیکی می باشد که در دهه اول محرم توسط هیئت عزاداری محبان روح اله (مجتمع آموزشی فرهیختگان سراج) هر روز منتشر خواهد شد، که امروز برای شما دانش آموزان و اولیا محترم و فرهنگیان عزیز، شماره ۱ و ۲ از این نشریه منتشر می شود.

1,شهریور 874

روز پنج شنبه مراسم سوگواری جگر گوشه دل حضرت زهرا (س) با حضور شما اولیای ارجمند و فرزندانتان در مکان نمازخانه این واحد آموزشی برگزار شد.