برچسب: امام حسین

راز خون – روایت عاشقی

10,شهریور 777

راز خون – روایت ساقی

10,شهریور 615

راز خون – روایت شهادت

10,شهریور 802

راز خون – روایت عطش

10,شهریور 593

راز خون – روایت شیرین تر از عسل

10,شهریور 524

راز خون – روایت بصیرت

10,شهریور 534

راز خون – روایت صبوری

4,شهریور 656

راز خون – روایت یتیمی      

4,شهریور 879

راز خون – روایت بی وفایی

1,شهریور 804

راز خون – روایت آزادگی راز خون نام نشریه الکترونیکی می باشد که در دهه اول محرم توسط هیئت عزاداری محبان روح اله (مجتمع آموزشی فرهیختگان سراج) هر روز منتشر خواهد شد، که امروز برای شما دانش آموزان و اولیا محترم و فرهنگیان عزیز، شماره ۱ و ۲ از این نشریه منتشر می شود.

1,شهریور 619

روز پنج شنبه مراسم سوگواری جگر گوشه دل حضرت زهرا (س) با حضور شما اولیای ارجمند و فرزندانتان در مکان نمازخانه این واحد آموزشی برگزار شد.