برچسب: امام حسین

راز خون – روایت عاشقی

10,شهریور 1101

راز خون – روایت ساقی

10,شهریور 910

راز خون – روایت شهادت

10,شهریور 1087

راز خون – روایت عطش

10,شهریور 863

راز خون – روایت شیرین تر از عسل

10,شهریور 767

راز خون – روایت بصیرت

10,شهریور 732

راز خون – روایت صبوری

4,شهریور 890

راز خون – روایت یتیمی      

4,شهریور 1193

راز خون – روایت بی وفایی

1,شهریور 1078

راز خون – روایت آزادگی راز خون نام نشریه الکترونیکی می باشد که در دهه اول محرم توسط هیئت عزاداری محبان روح اله (مجتمع آموزشی فرهیختگان سراج) هر روز منتشر خواهد شد، که امروز برای شما دانش آموزان و اولیا محترم و فرهنگیان عزیز، شماره ۱ و ۲ از این نشریه منتشر می شود.

1,شهریور 943

روز پنج شنبه مراسم سوگواری جگر گوشه دل حضرت زهرا (س) با حضور شما اولیای ارجمند و فرزندانتان در مکان نمازخانه این واحد آموزشی برگزار شد.