برچسب: املا

برای این که بچه های پنجم هم تایپشون پیشرفت داشته باشه و هم املاشون این دو فعالیت رو با هم ترکیب کردیم.

20,ژانویه 2509