برچسب: انقلاب اسلامی

دانش آموزان پایه ششم ابتدایی برای آشنایی بیشتر با رسانه های دیجیتال و تکنولوژی های روز فضای مجازی در قالب اردوی یک روزه در مورخ 95/11/26 عازم نمایشگاه شدند.

15,فوریه 3846