برچسب: بازی پاس توپ

در این بازی دانش آموزان در دو تیم  روبروی یکدیگر می نشینند و باید توپ را بین پا گذاشته و به نفر پشت سری خود بدهند و این کار تا نفر آخر ادامه دارد

25,دسامبر 2584