برچسب: تربیت نوجوان

شبکه ی لپ تاپ های دانش آموزان وصل شد. در زنگ آخر فایل های مربوط به درس ریاضی داده شده را اجرا کردند.

امروز بچه های پیش دبستانی، اولی و دومی به باغ وحش ارم رفتند.

پنجمین جلسه آشنایی با رویکردهای مجتمع آموزشی پسرانه سراج

اخلاق در نظام آموزشی ، تفکر والدین ، تغییرات سبک آموزشی و مقایسه سیستم های نوین آموزشی و همچنین بیان هدف های پیش رو برای مجتمع آموزشی سراج

جلسه دانش افزایی «تربیت نوجوان در عصر فضای مجازی»

جلسه دانش افزایی «تربیت نوجوان در عصر فضای مجازی»