برچسب: تنبیه

مقدمه تشویق و تنبیه یکی از مسائل مهم در فضای تعلیم و تربیت است. این روش از دیرباز در فضای تعلیم و تربیت مورد استفاده قرار می­گرفت. با گذر زمان و پیشرفت جوامع شکل تشویق و تنبیه تغییر زیادی داشته، اما همواره یکی از مسائل مهم در زمینه تعلیم و تربیت بوده و به صورت […]

25,مرداد 2573