برچسب: تیرماه

کلاس های تابستانی مجتمع آموزشی سراج از 31 تیر ماه به شرح ذیل آغاز خواهد شد. شروع کلاس های مقطع دبستان: روز یکشنبه تاریخ 97/04/31 از ساعت 8 صبح الی 13 در روزهای یکشنبه – دوشنبه – سه شنبه شروع کلاس های مقطع دبیرستان: روز یکشنبه تاریخ 97/04/31 از ساعت 8 صبح الی 14 در […]

18,جولای 2355