برچسب: حادثه تروریستی

حادثه‌ی تلخ و تأسف‌بار دبیرستان دخترانه کابل به دست تروریستهای مزدور، یک بار دیگر قساوت و خباثت دشمنان ملت های مسلمان را آشکار ساخت. این مزدوران قسی‌القلب که به روی زن و کودک و مردم بی‌گناه آتش میگشایند وابسته به همان مدعیان دروغگو و ریاکارند که پیوسته دم از حقوق بشر میزنند.

همدردی خود را به خانواده‌های این شهیدان عزیز عرض میکنیم و صبر و سکینه‌ی الهی را برای آنان و علوّ درجات برای شهیدان مسألت مینماییم.

22,اردیبهشت 365