برچسب: دانشگاه

بازدید دانشجویان دانشگاه خوارزمی از مجتمع

8,اسفند 1889

روز یکشنبه ۲۷ فروردین ۹۶ گروهی از دانشجویان دانشگاه الزهرا(س) از مدرسه سراج بازدیدی انجام دادند.

28,فروردین 4283